15, డిసెంబర్ 2008, సోమవారం

PICTURES

మేము అరకు వెల్లినప్పుడు ,నాకు కనిపించిన ప్రకృతి అందాలను కెమేరా లో బంధించి ఇలా మీ ముందు కొన్ని ఫొటోలను వుంచుతున్నాను.

దీనిని వినాయకుడి కొండ అంటారు.ఎందుకంటే ఈ కొండ వినాయకుని ఆకారం లో వంటుంది

చాపరాయ్(ఇక్కడ రాళ్ళు చాపలాగ పరుచుకొని వుంటాయి కాబట్టి దీనికి చాపరాయ్ అని పేరు వచ్హింది)


13, డిసెంబర్ 2008, శనివారం

నేను,నా బ్లాగు,నా కవిత

దైవమును ఆరాధించు
తల్లి-దండ్రులను ప్రేమించు
గురువులను గౌరవించు

లక్ష్యాన్ని ఛేధించు
సమస్యలను సాధించు

మంచిని అనుసరించు
చెడును సమ్హరించు


చీకటిని తొలగించు
దీపాలను వెలిగించు


మిత్రులను నవ్వించు
శత్రువులను పలకరించు


జీవులను రక్షించు
పాపులను క్షమించు


సూక్తులను పఠించు
కీర్తిని ఘటించు
విజయదింధుభిని మ్రోగించు.


11, డిసెంబర్ 2008, గురువారం

నీతి వాక్యాలు.

"చింతకూ చితకు తేడా సున్నా.చితి నిర్జీవులను కాలిస్తే చింత సజీవులనే దహించివేస్తుంది."

5, అక్టోబర్ 2008, ఆదివారం

ఈ పద్యం ఎందుకు నచ్చిందంటే

ఈ పద్యం నాకు ఎందుకు నచ్చిందంటే ,చాలా మంది పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రులను జీవించినప్పుడు సరిగ్గా చూడకుండా,వారు కాలం చేసిన తరువాత వారికి పిండాలు మాత్రం క్రమంతప్పకుండా ప్రతి సంవత్సరము ,పెంటతినే కాకులకు పెడతారు.ఇది ఎంతవరకు సమంజసం? తల్లిదండ్రులను చూడటం మన కనీస భాధ్యత.మన దేశం లో,వ్రుధ్ధాశ్రమా ల సంఖ్య ఏనాడైతే తగ్గుతాయొ ఆనాడు తల్లిదండ్రులు సంతోషంతో వున్నట్లు అర్థం.ప్రతి కొడుకు,కూతురు గుర్తించుకోవలసిన పద్యం అని నా భావన.

4, అక్టోబర్ 2008, శనివారం

నాకు బాగా నచ్చిన వేమన పద్యం.


పిండము తిన చేసి పితరుల తల పోసి
కాకులకు పెట్టు గాడిదలారా!
పెంటతినెడు కాకి పితరుడెట్లాయారా!
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!

FRIEND

Longest is mothers love
Shortest is others love
Sweetest is lovers love
But strongest is friends love